Технически ръководител

ОТГОВОРНОСТИ:

• Планира и координира всички дейности по ръководените от него екипи и срокове по изпълнение на възложените задачи
• Води комуникация с подизпълнители и своевременно предотратява възникнали проблеми на обекта
• Подробно се запознава и работи с проектна документация
• Участва активно в разработването на план – графици и стратегии
• Контролира качеството и съхранението на влаганите материали, доставяни до обекта
• Контролира проактивно дейностите по инсталация, които са възложени на работните екипи
• Следи за срочното и качествено предаване на заложените за изпълнение етапи
• Носи отговорност за изпълнението на задачите на строителния обект
• Осигурява необходимите здравословни и безопасни условия на труд и провежда инструктаж на работните екипи на обекта

ИЗИСКВАНИЯ:

• Завършено висше техническо образование
• Сходен опит ще се счита за предимство
• Познания по действащата нормативна база в областта на строителството
• Добро ниво на технически английски език
• Опит при работа с екипи за реализиране на структурни-кабелни системи по проекти
• Комуникационни и организационни умения
• Аналитично мислене и способност за вземане на бързи решения
• Активен шофьор

Ние Ви предлагаме:

• Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания
• Работа в конкурентна и развиваща се работна среда
• Възможност за допълнителна квалификация и обучения
• Атрактивно заплащане, социални придобивки и отлични условия на работа в екип от доказани професионалисти

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV с актуална снимка на следния линк: hr@balkantel.net

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.