СПЕЦИАЛИСТ – ПРОИЗВОДСТВО

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Участие в производството на прототипни образци и малки серии на електронни модули и устройства;
 • Участие в ремонта и възстановяването на дефектирали устройства;
 • Организиране и доставка на електронни и механични компоненти, съгласно предоставена от конструкторите документация;
 • Проучване за доставчици и налични компоненти след предоставена спецификация.


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Минимум средно специално образование с профил: „Eлектронна техника”, „Радио-телевизионна техника“, „Телекомуникационна техника“ и пр.;
 • Практически умения за работа с инструменти за асемблиране на електронни устройства – станция за запояване, механични инструменти (ръчни и електрически);
 • Практически умения за работа с измервателни инструменти – електронни (мултицет, осцилоскоп, др.) и механични;
 • Умение за разчитане на техническа и технологична документация;
 • Практически умения за работа с компютър – базово ниво на работа с ОС (Windows или Linux), офис пакет (MS Office или LibreOffice) и др.;
 • Работа с CAD продукти за проектиране на електронни или механични изделия ще се счита за предимство;
 • Владеене на технически английски;
 • Инициативност, отговорност и способност за работа в екип;
 • Правоспособност за управление на МПС, категория „В“.


НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания;
 • Работа в конкурентна и развиваща се работна среда;
 • Възможност за допълнителна квалификация и обучения;
 • Атрактивно заплащане и отлични условия на работа в екип от доказани професионалисти.