СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТНИЯ ТРАФИК

Фирма „Балкантел“ извършва интеграция на цялостни системи за управление на пътния трафик, насочени към осигуряване на по-икономичен, по-безопасен и по-ефективен транспорт. Предлаганите решения се базират на информационни и комуникационни технологии от водещи доставчици. Те допринасят за реализирането на интелигентни и съвременни възможности за:

  • контрол на скоростта на пътя;
  • намаляване на задръстванията в градски условия;
  • намаляване времето за изминаване на маршрута за участниците в транспорта;
  • намаляване на замърсяването на въздуха.

Фирма „Балкантел“ извършва всички съпътстващи дейности, като:

  • проектиране;
  • дизайн;
  • инсталация;
  • монтаж;
  • въвеждане в експлоатация;
  • гаранционно и следгаранционно обслужване.