СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Извършване на измервания, дефектация, настройки и ремонтни дейности на телекомуникационна, радиокомуникационна и електронна апаратура и захранващи устройства;
 • Работа по проекти за инсталация и интегриране на телекомуникационна и радиокомуникационна апаратура;
 • Изготвяне на документи свързани с ремонта и поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване;
 • Участие в цялостния процес по изпълнение на договорните отношения на фирмата с клиенти и възложители по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Възможност за командировки в страната;
 • Управление на автомобил кат. В;
 • Инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи;
 • Разработване на технически, системни и работни проекти.


ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Висше инженерно образование (с предимство са завършилите профили радио- или телекомуникации);
 • Експертни познания и професионален опит в областта на радио-, телекомуникациите и информационните технологии;
 • Владеене на Office пакет, Visio (с предимство са кандидатите с опит при работа с Unix/Linux, AutoCad);
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Организираност и точност, инициативност и автономност; умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи; гъвкавост; усет към детайлите; добронамереност и отзивчивост към колегите; лоялност към компанията и служителите.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.