РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“
ПЕРИОД: 2013 – 2017
МЯСТО: България, София – Септември – Пловдив
СТАТУС: Завършен

Проектът е за изграждане на изцяло нови съвременни системи за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив и е част от цялостния проект за модернизация на железопътната линия София – Пловдив с обща дължина 156 км. Модернизацията на участъка Септември – Пловдив обхваща трасе с приблизителна дължина 54 км. Железопътната линия е електрифицирана и двупътна. Изграждат се изцяло нови системи за осигурителна техника на следните гари и прилежащите междугария: Септмври, Пазарджик, Огняновo, Стамболийски и Тодор Каблешков. На изграденото железопътно трасе Септември – Пловдив за скорост 160-200 км/ч се изграждат ERTMS (ETCS Ниво 1 и GSM-R) компютърни гарови централизации с готов интерфейс за диспечерско управление и контрол, безсигнална междугарова автоблокировка с броячи на оси. За да се постигне сигурна гласова комуникация и отговорно предаване на данни в участъка София – Пловдив се изграждат следните системи и съоръжения:

  • Оптична свързаност между всички обекти;
  • SDH/PDH трансмисионно оборудванe;
  • Мрежа за предаване на данни;
  • Диспечерски и гарови системи за гласова комуникация;
  • Пътнически информационни системи – информационни табла, звукоозвучителни и часовникови  системи;
  • GSM-R система в целия участък;
  • Системи за централизирано управление и видеонаблюдение.