РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УЧАСТЪЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-БУРГАС

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“
ПЕРИОД: 2011 – 2017
МЯСТО: България, Пловдив – Бургас
СТАТУС: Завършен

Цели на проекта:

  • Рехабилитация на железния път с обща разгъната площ от почти 300 км и свързаната с това модернизация на осигурителната техника и сигнализация, за което „Балкантел” ООД е официален подизпълнител на спечелилия консорциум.
  • В обхвата на договора се включва проектиране, фабрични тестoве (FAT) и доставки, строително монтажни работи, настройки, пробна експлоатация и въвеждане в редовна експлоатация.

Дейности:

  • Работи по системите за сигнализация и телекомуникации, свързани с подновяването на железния път по текущите пътища в междугарието и техните продължения (главните коловози и стрелките към тях), с цел постигане проектната скорост за движение на влаковете – до 160 км/ч. Включва подмяна релсовите вериги с броячи на оси, с цел премахване на изолиращите настави при новомонтираните стрелки и релси тип 60. Предлаганата система броячи на оси осигурява непрекъсната и надеждна информация за състоянието на контролираните участъци и я подава към гаровата осигурителна инсталация.
  • Замяна на стрелковите обръщателни апарати на тези стрелки с нови апарати със завишени технически параметри. Рехабилитацията на съоръженията в зоната на ремонта е съпроводена с подмяна на кабелната мрежа.
  • Автоматичните прелезни устройства (АПУ) са обновени в съответствие с изискванията на Възложителя – подмяна датчиците за задействане на АПУ с броячи на оси и монтиране на шосейни прелезни светофари с трета бяла мигаща светлина.
  • След преустройството и модернизацията на осигурителната техника (ОТсе повиши съществуващото ниво на надеждност и безопасност по управление на влаковото движение и беше приведено в съответствие с европейските норми.