ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦИФРОВИ РАДИОРЕЛЕЙНИ ЛИНИИ ЗА ПРЕНОС НА ГЛАС, ДАННИ И ТВ ПРОГРАМИ

Решения

 • Топологичен профил;
 • Изчисляване на статистическа стабилност на радиорелейна линия;
 • Архитектурни решения базирани на PDH, SDH и Ethernet;
 • Телекомуникационни кули и помещения за оборудване;
 • Системни решения за маршрутизиране на преноса, в зависимост от крайните устройства.

Изграждане

 • Стационарни и мобилни решения с резервирано захранване за помещаване на телекомуникационна апаратура;
 • Централизирано наблюдение и контрол на преносната мрежа;
 • Антенно-фидерни системи;
 • Център за колокация с модерни решения за редуциране на single point of failure;
 • Високоскоростни радиорелейни връзки на разстояния, според нуждите.

Изпитвания

 • Всички възли и елементи, осигуряващи надеждността на оборудването;
 • Изградени трасета за наличие на отказали елементи.

Поддръжка

 • Непрекъснато осигуряване на екип за реакция;
 • Изготвяне на методика за периодично тестване и проверка;
 • Поддръжка на база данни за всеки изграден елемент и система.

Проектиране радиорелейни линии за пренос на телевизионни и радиосигнали

 • Топологичен профил;
 • Изчисляване на статистическа стабилност на радиорелейна линия.

Изграждане на:

 • Централизирано наблюдение и контрол на преноса;
 • Център за колокация с модерни решения за редуциране на single point of failure;
 • Радиорелейни връзки на разстояния според нуждите;
 • Висококачествен пренос на телевизионни и радиосигнали, според стандартите за цифрова и аналогова телевизия.

„БАЛКАНТЕЛ“ ООД доставя:

 • Широк спектър от оборудване за изграждане на постоянни и временни радиорелейни линии;
 • Крайно оборудване за цифровизиране на видео и звуков сигнал;