ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ – ВЪЗЕЛ СОФИЯ

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“
ПЕРИОД: 2014 – 2015
МЯСТО: България, София
СТАТУС: Завършен

Дейностите на Балкантел обхващат:

Проектиране на комуникационната система на центъра, включваща:

 • проект на комуникационните интерфейси с отделните диспечерски линии;
 • проект за изграждане на залата на диспечерите;
 • проект за реализиране на диспечерските връзки чрез VoIP решения;
 • проект за пренос на данни по оптичен кабел до железопътна АТ централа на НКЖИ;

Изграждане на центъра включващо:

 • доставка на сървърно оборудване за обезпечаване функционалността на диспечерската връзка;
 • доставка на видео стена за следене на работните процеси и влаковото движение;
 • разработване и доставка на интерактивни диспечерски терминали, осигуряващи:
 • оперативни дипечерски връзки;
 • GSM връзки;
 • GSM-R връзки;
 • стандартни телекомуникационни връзки;

Системата е изградена съгласно функционалните спецификациии и изисквания на IRENЕ. Ще бъде постигната пълна резервираност на връзките с цел осигуряване на безотказна работа с прогнозиран отказ – 1 път на 25 години.