КОМПЛЕКСНИ PDH, SDH, ЕTHERNET, FTTX РЕШЕНИЯ

Доставка, монтаж и поддръжка на oпорни мрежи и мрежи за достъп.

Изграждане на широка гама опорни мрежи използващи оптична и/или медна инфраструктура (мултиплексори, рутери, терминални устройства, шлюзове, модеми, конвертори от различни видове, кабели, пасивно оборудване и др.), както и достъп до услуги чрез MSAN/ DSLAM:

 • SDH и PDH мултиплексно оборудване;
 • TDM-базирани цифрови автоматични телефонни централи (ISDN);
 • Kомуникационни сървъри, MediaGateway, рутери и маршрутизатори;
 • LAN/WAN оборудване;
 • Oборудване за изграждане на wirelessмрежи (voice/data);
 • Пасивно и активно оптично оборудване;
 • Oборудване и софтуер за изграждане на системи за управление на мрежи (NMS).

Проектиране и изграждане

Фирмата извършва цялостно прoектиране и изграждане на:

 • Структурни кабелни системи и LAN/WAN мрежи;
 • Интегрирани мрежи за предаване на глас, данни и видео на базата на ISDN, ATM, Frame Relay, Ethernet и IP технологии;
 • Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на комплексни ИКТ решения;
 • Системна интеграция;
 • Сервизна поддръжка на комуникационни продукти и мрежи;
 • FTTx оптични мрежи.

Консултиране

Предлагаме разширени консултантски услуги в сферата на телекомуникациите:

 • Предпроектно проучване и точно дефиниране нуждите на клиента;
 • Анализ на необходимите капацитети;
 • Анализ на съществуващите технологии;
 • Проектиране на технически решения.

Фирма „Балкантел“ предлага цялостна услуга „до под ключ” – от планирането до изграждането и пускането в експлоатация, както и поддръжка на инсталираното оборудване.