ИНЖEНЕР РАДИО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Ръководене на група за измервания, настройки и възстановяване на изправността на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване (измервания, настройки, снемане и анализ на данни, ремонт и възстановяване на изправността на апаратурите);
 • Изготвяне на документи свързани с поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване;
 • Участие в цялостния процес по изпълнение на договорните отношения на фирмата с клиенти и възложители по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Възможност за командировки в страната;
 • Управление на автомобил кат. В;
 • Инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи;
 • Разработване на технически, системни и работни проекти;
 • Проучване на пазара, идеи за закупуване и доставка на апаратура и оборудване;
 • Работа на височина.


ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Висше инженерно образование (с предимство са завършилите профили радио- или телекомуникации);
 • Експертни познания в широк спектър в областта на радио- и телекомуникациите и информационните технологии;
 • Минимум 2 год. опит по специалността;
 • Владеене на MS Office, Visio (с предимство са кандидатите с опит при работа с Unix/Linux, AutoCad);
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Организираност и точност, инициативност и автономност;  внимание и педантичност; умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи; гъвкавост; усет към детайлите; добронамереност и отзивчивост към колегите; лоялност към компанията и служителите.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.