ИНЖЕНЕРИНГ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА НА ЖП ГАРА ДОЛНО ЕЗЕРОВО

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“
ПЕРИОД: 2016
МЯСТО: България, Долно Езерово
СТАТУС: Завършен

Обхват на проекта:

  • Проектиране;
  • Изграждане;
  • Пускане в експлоатация на система за детекция на влак;
  • Подмяна на релсови вериги със система броячи на оси;

Проекта включва:

  • Инсталация на броячи на оси;
  • Инсталация на обръщателни апарати;
  • Модернизация на централизации;
  • Рехабилитация на кабелна мрежа.