ЕКСПЕРТ ЖП ПРОЕКТИ – СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ОТГОВОРНОСТИ:

• Участие в процеса по изпълнение на проекти в сферата на жп сигнализацията, телекомуникациите и жп инфраструктурата;
• Изготвяне на идейни, технически и работни проекти в областта на сигнализацията и телекомуникациите;
• Отговорност и следене за навременното изпълнение на дейностите по проекти;
• Извършване на предпроектни проучвания, изготвяне на план-графици, количествено-стойностни сметки и др. по дефинираните изисквания;
• Изготвяне и селектиране на технически решения;
• Изготвяне на документация за тръжни процедури и договори;
• Запознаване и проучване на съществуващи пазарни решения;
• Осъществяване на комуникация с всички заинтересовани лица, свързани с реализация на проектите;
• Водене на преговори с фирми доставчици на услуги и оборудване;
• Изпълнение на други дейности и отговорности, свързани с проектите.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше образование по специалност „Комуникационна и осигурителна техника“, „Осигурителна техника и системи“ или сходна;
• Експертни познания и опит в управлението на жп проекти по сигнализация и телекомуникации – минимум 3 години;
• Познания по ЗОП, ЗУТ, наредби и закони в областта на жп траспорта;
• Опит с чуждестранни фирми и познаване на световните доставчици на жп и телекомуникационно оборудване;
• Опит с комплексни технически решения или спецификации за жп, телекомуникационни и инфраструктурни проекти;
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Отлична компютърна грамотност, включително MS Office и MS Project;
• Умение за работа по множество задачи и приоритизиранто им;
• Отлични организационни умения и внимание към детайла.

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания;
• Работа в конкурентна и развиваща се работна среда;
• Възможност за допълнителна квалификация и обучения;
• Атрактивно заплащане и отлични условия на работа в екип от доказани професионалисти.

 
 Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV с актуална снимка на този линк: hr@balkantel.net

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

 Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.