ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПУЛТ-ТАБЛО ЗА МРЦ- Г. РАЗМЕННА

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“
ПЕРИОД: 2015
МЯСТО: България, гара Разменна
СТАТУС: Завършен

През 2015 г. Балкантел ООД започна работа по проекта  „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПУЛТ-ТАБЛО ЗА МРЦ- Г. РАЗМЕННА“. Предназначението на пулт-таблото е за възприемане на команди от дежурния ръководител движение и за индикация на състоянието на обектите (стрелки, сигнали, контролирани участъци и др.) на гарова маршрутно-релейна централизация тип Н-68 У в гара Разменна. Проекта включва следните дейности:

  • Разработване на техническа документация за пулт-табло за МРЦ тип Н-68 У.
  • Производство на пулт-таблото в Балкантел ООД.
  • Доставка и монтаж на пулт-таблото в гарата.
  • Провеждане на изпитвания и тестове.

В състава на изделието са включени:

  • пулт-табло;
  • специализирано работно бюро и подвижен контейнер за съхранение на документи.

Определеният ресурс при спазване на условията за правилна експлоатация на бутоните е: 1 000 000 работни цикъла „натискане – отпускане“ . Пулт-таблото за МРЦ отговаря на изискванията на чл. 59, 60, 62, 63, 72, 73 и 74 от Правилата за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Срок за изпълнение: 128 дни