Балкантел участва във важен ЖП проект в Сърбия

Фирма „Балкантел“ ООД е част от нов жп проект в Сърбия. Заедно с българската строителна компания „Трейс Груп Холд“ АД , фирмата ще извърши ремонт и модернизация на жп отсечката Ниш – Брестовац в Сърбия. За целия срока на изпълнение от 1005 дни ще трябва да бъде извършена рехабилитация на жп линията с дължина от 23 километра. Трасето обхваща 5 гари, 4 спирки и 12 железопътни прелеза. Възложител на проекта е Министерството на финансите на Сърбия, съфинансиран от Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II) и от правителството на Република Сърбия.