Обратно

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА РАДИОЛОКАЦИОННИ СТАНЦИИ на ВВС 2016 - 2019

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА РАДИОЛОКАЦИОННИ СТАНЦИИ на ВВС 2016 - 2019

Рамково споразумение и четиригодишен договор за доставка на резервни части за намиращите се на въоръжение във ВВС радиолокационни станции за периода 2016 - 2019 г.