Обратно

ЪПГРЕЙД НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА SDH ПРЕНОСНАТА СИСТЕМА ИА ЕСМИС

ЪПГРЕЙД НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА SDH ПРЕНОСНАТА СИСТЕМА ИА ЕСМИС

Обхват на проекта:

Цялостен ъпгрейд на сървъри, работни станции, доставка на софтуерни лицензи, инсталиранеи тестване на Alcatel-Lucent OMS 1350 NR11 система  за управлениеи наблюдение. Поетапна миграция на съществуващите версии и съществуващи маршрутни таблици на SDH преносната система на ИА ЕСМИС към новата система за управлениеи наблюдение и въвеждането и в експлоатация . Обучение на персонал  от ИА ЕСМИС за експлоатация и администриране на системата.

Изпълнен – 2016