Обратно

Инженеринг на осигурителната техника на жп гара Долно Езерово – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси, 2016

Инженеринг на осигурителната техника на жп гара Долно Езерово – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси, 2016

Проектът включва:

  • Инсталация на броячи на оси;
  • Инсталация на обръщателни апарати;
  • Модернизация на централизации;
  • Рехабилитация на кабелна мрежа.