Обратно

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА МОБИЛНИ МОДУЛИ ЗА НАРАСТВАНЕ НА УКВ (VHF/UHF) РАДИОСИСТЕМАТА НА ВВС ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДИННО РАДИОПОЛЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННАТА АВИАЦИЯ НАД ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ, 2014-2017

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА МОБИЛНИ МОДУЛИ ЗА НАРАСТВАНЕ НА УКВ (VHF/UHF) РАДИОСИСТЕМАТА НА ВВС ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДИННО РАДИОПОЛЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННАТА АВИАЦИЯ НАД ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ, 2014-2017

Цели напроекта:

 • Осигуряване в кратки срокове нарастването в определено направление (район) на УКВ (VHF/UHF) радиосистемата на ВВС за осигуряване на единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната при носене на бойно дежурство в интегрираната система за ПВО на НАТО;
 • Развръщане, при необходимост, на инфраструктура за полевата КИНС на ВВС в съответствие с текущите изисквания на НАТО към системата за командване и управление на ВВС;
 • Комуникационно-информационна поддръжка (КИПЦели напроекта:
 • Осигуряване в кратки срокове нарастването в определено направление (район) на УКВ (VHF/UHF) радиосистемата на ВВС за осигуряване на единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната при носене на бойно дежурство в интегрираната система за ПВО на НАТО;
 • Развръщане, при необходимост, на инфраструктура за полевата КИНС на ВВС в съответствие с текущите изисквания на НАТО към системата за командване и управление на ВВС;
 • Комуникационно-информационна поддръжка (КИП) на ВВС подразделения, участващи в учения на територията на страната  чрез развръщане на полеви комуникационно-информационни възли (КИВ).) на ВВС подразделения, участващи в учения на територията на страната  чрез развръщане на полеви комуникационно-информационни възли (КИВ);
  • ОБОРУДВАНЕТО ВКЛЮЧВА:
 • УКВ (VHF/UHF)  многоканални авиационни радиостанции;
 • HF радиостанции;
 • УКВ (VHF) общовойскови тактически радиостанции
 • радиорелейни станции;
 • PDH/SDH оборудване;
 • ТЕТРА;
 • WI-FI оборудване;
 • IPцентрали;
 • рекордери; мрежово оборудване и АИС;
 • оборудване за гарантирано и непрекъсваемо електрозахранване;
 • друго спомагателно оборудване за развръщане на полеви КИВ.