Обратно

Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на стационарни видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип "SITRAFFIC ERS 400"

Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на стационарни видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип "SITRAFFIC ERS 400"

Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на стационарни видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип "SITRAFFIC ERS 400".

Период: Начало 30.12.2014 г. - 30.12.2020 г.

 

Обхват на проекта:

- определяне характера на техническите,хардуерните, софтуерните и други проблеми;

- ремонт/подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други;

- пълни функционални и технически тестове за работоспособността на системата.