Обратно

Проектиране и изграждане на единен център за управление на влаковото движение - възел София

Проектиране и изграждане на единен център за управление на влаковото движение - възел София

Дейностите на Балкантел обхващат:

Проектиране на комуникационната система на центъра, включваща:

  • проект на комуникационните интерфейси с отделните диспечерски линии;
  • проект за изграждане на залата на диспечерите;
  • проект за реализиране на диспечерските връзки чрез VoIP решения;
  • проект за пренос на данни по оптичн кабел до железопътна АТ централа на НКЖИ;

Изграждане на центъра включващо:

  • доставка на сървърно оборудване за обезпечаване функционалността на диспечерската връзка;
  • доставка на видео стена за следене на работните процеси и влаковото движение;
  • разработване и доставка на интерактивни диспечерски терминали, осигуряващи:

                                                                      - оперативни дипечерски връзки;
                                                                      - GSM връзки;
                                                                      - GSM-R връзки;
                                                                      - стандартни телекомуникационни връзки;

Системата е изградена съгласно функционалните спецификациии и изисквания на IRENЕ.
Ще бъде постигната пълна резервираност на връзките с цел осигуряване на безотказна работа с прогнозиран отказ - 1 път на 25 години.