Обратно

Модернизация, конструктивни и инсталационни дейности за VOR/DME навигационни системи

Модернизация, конструктивни и инсталационни дейности за VOR/DME навигационни системи

„Модернизация, конструктивни и инсталационни дейности за VOR/DME навигационни системи“. Тръжната процедура е проведена съгласно Закона за въздухоплаването и е спечелена от компания THALES ITALIA S.p.А.,  с подизпълнител БАЛКАНТЕЛ.

Обхватът по търга е:

  • Доставка на 5 VOR/DME + 1 DME;
  • Заводски изпитания, Изпитания на място;
  • Инсталациионни дейности;
  • Строително-монтажни работи.

Обхватът на Балкантел е:

1.       Изграждане на 2 нови позиции, включващи нови шелтъри и противовеси – летище Бургас и летище Горна Оряховица;

2.       Ремонт на съществуващи позиции (шелтъри и противовеси) – летище София, летище Варна, Байлово, Голяма Брестница (само DME, което се колокира със CVOR);

3.       Допълнителни дейности - изработка на фундаменти, ремонт на такива, преместване и удължаване кабели, мълниезащита, заземяване, демонтаж стари желязо решетъчни конструкции и други.