Обратно

Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в жп участъка Пирдоп – Карлово, Април 2014 - Август 2015

Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в жп участъка Пирдоп – Карлово, Април 2014 - Август 2015

Включва следните осем експлоатационни пункта (гари), с километрично местоположение на 
приемните сдания, както следва:
(1)           гара Пирдоп – км 83 + 859 
(2)           гара Антон – км 90 + 932
(3)           гара Копривщица – км 100 + 240
(4)           гара Стряма – км 106 + 980 
(5)           гара Клисура – км 116 + 117 
(6)           гара Христо Даново – км 130 + 430 
(7)           гара Сопот – км 144 + 268 
(8)           гара Карлово – км.149 + 534
 
и 10 прелеза.
 
Дейностите, които следва да се изпълнят, обхващат преустройство на съществуващите 
гарови централизации в гарите Пирдоп, Антон, Копривщица, Стряма, Клисура, 
Христо Даново и Сопот.
·         Цялостна подмяна на съществуващата кабелна мрежа в гарата;
·         Контрол на свободността на междугарията с броячи на оси тип  6316 LS (децентрализирани );
·         Подмяна на съществуващите пулт-манипулатори в гарите с нови;
·         Доставка и монтаж на нови репартитори за кабелите в релейните помещения;
·         Доставка и монтаж на нови токозахранващи шкафове и шкафове с акумулаторни батерии;