Обратно

Технически проект "до под ключ" за комплексна цифрова мрежа за нуждите на СИТА

Технически проект "до под ключ" за комплексна цифрова мрежа за нуждите на СИТА

СИТА:

  • Изготвяне и изпълнение на проект до “под ключ” за комплексна цифрова мрежа за нуждите на СИТА, включващ инсталация на оптични кабели, мултиплексни системи от трето ниво 34 Mbit/s, крайни терминални устройства, система за управление и др.;
  • Поддръжка на системата.