Обратно

Бордова система за полетна инспекция на наземните комуникационни, информационни и навигационни системи на самолет L-410

Бордова система за полетна инспекция на наземните комуникационни, информационни и навигационни системи на самолет L-410

Министерство на отбраната:

Доставка, инсталация, системна интеграция и въвеждане в експлоатация на бордова система за полетна инспекция на наземните комуникационни, информационни и навигационни системи (КИНС) на самолет Л-410, съгласно стандартите на НАТО и ИКАО, 2008.


Системата осигурява полетна инспекция на следните наземни системи и оборудване:

  • Тактическа система за въздушна навигация TACAN;
  • Азимутален всенасочен радиомаяк VOR;
  • Далекомерно оборудване DME;
  • Инструментална система за кацане ILS до кат. 2 вкл.;
  • ILS маркерни радиомаяци;
  • Автоматични радиопеленгатори в VHF/UHF диапазона;
  • Радиолокационни системи за кацане по команди от земята;
  • VHF/UHF радиостанции;
  • Други.