ЗА НАС

 „Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. и специализирана в областта на:

 

 • разработване и производство на иновативни продукти и технологии – проектиране и дизайн;
 • системи за управление и контрол на въздушната навигация и кацане, с приложения в гражданската и военната авиация;
 • специализирани военни комуникационни и навигационни системи;
 • жп системи за сигнализация;
 • системи за сигурност с приложение в жп транспорта, военно-въздушните сили, гражданската авиация, енергетика;
 • системи за автоматизация и контрол, прецизна измервателна апаратура;
 • разработване и внедряване на собствен специализиран софтуер за видео контрол, наблюдение и сигурност;
 • телекомуникационни системи за граждански цели.

 

Компанията се е налoжила като водещ системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, доставка, инсталация, интеграция, курсове на обучение, поддръжка.

 

Изпълнила е множество инфраструктурни проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията от стратегическо значение за страната.

 

„Балкантел“ ООД изпълнява множество дългосрочни  договори за следгаранционно обслужване, осигуряващи пълната поддръжка  по време целия жизнен цикъл на оборудването и системите.

 

За периода на своето развитие, „Балкантел“ ООД се e утвърдила като един от най-важните изпълнители и доставчици на апаратура за клиенти като:
 • Министерство на oтбранатана Република България;
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • ДП “Ръководство на въздушното движение”;
 • Националнакомпания "Железопътна инфраструктура";
 • Национална електрическа компания ЕАД;
 • Министерство на вътрешните работи на Република България;
 • АЕЦ “Козлодуй”;
 • Българска телекомуникационна компания ЕАД;
 • Национално управление “Радио и телевизионни станции”;
 • Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
 • Държавна агенция “Гражданска защита”;
 • и много други.

 

„Балкантел“ ООД има сериозно присъствие на българския пазар и отлични препоръки, дължащи се на висок професионализъм, надеждност и ефективност, и високо качество на обслужване на своите клиенти;

 

„Балкантел“ ООД поддържа внедрена система за управление на качеството и е сертифицирана по стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 27001:2013, OHSAS 18001:2007,  ISO 27001, ISO 20000 иAQAP 2110 и се стреми към максимално удовлетворяване на изискванията и работа в интерес на своите клиенти. „Балкантел“ ООД е член на Камарата на строителите в България, Френско-българска търговска камара, Българска асоциация по информационни технологии; „Балкантел“ ООД е сертифицирана от TRACE Intl.за съответствие с международно признати анти-корупционни практики; Притежаваме сертификат за индустриална сигурност.